İnsan anatomiyasında riyazi sirlər

“Biz hər şeyi sayıb yazmışıq” (Quran, 78:29)

Allahın yaratdığı bütün canlılar kimi, insan anatomiyası da riyazi qanunauyğunluğa tabedir. Bu yazımızda sizinlə bərabər bu qanunauyğunluğa nəzər salacağıq.

Allah dərgahına əl açan insan məscidə bənzəyir

İki əllərini Haqq dərgahına qaldıraraq (və yaxud, səcdə edərək) Rəbbinə dua edən insana kənardan diqqət etsək, iki əlləri qoşa minarəyə, başı günbəzə, sinəsi (qəlbi) otağa bənzəməklə, canlı məscidi xatırlatdığını görərik.

Onda dərk edərik ki, “Bir insanın qəlbini sındırmaq bir məscidi uçurmağa bərabərdir” məsəli heçdən yaranmayıb, məhz bu hikmətdən qaynaqlanır.

Ömrümüz boyu bir məscid tikə bilmiriksə, heç olmasa biri-birimizin qəlbini qırıb, gündə yüzlərlə məscid uçurmayaq.

İnsan anatomiyası 220 sümüyün birləşməsindən yaranıb

Bildiyimiz kimi, məişətdə işlətdiyimiz bütün cihazların üzərinə 220 ədədi həkk olunub. Bu səbəbdən 220 ədədi cəmiyyətdə enerji rəmzi kimi qəbul olunur. Maraqlıdır ki, enerji (ruh) daşıyıcısı olan insanın da üzərində 220 ədədi vardır. Belə ki, insan anatomiyası 220 sümüyün birləşməsindən yaranıb.

İnsan anatomiyasında yeddi rəqəmi

Bildiyimiz kimi, insan sifətində – iki göz, iki burun, iki qulaq,bir ağız olmaqla – yeddi dəlik vardır. Həmçinin, Yer, və göy də yeddi qatdan ibarətdir. Eləcə də  Allah qarşısında səcdə edənhər bir insana fikir versək, onun yeddi üzvünün – 2 ayaq, 2 diz, 2 əl və 1 alın – yerə toxunduğunu görərik.

Beləliklə, Yer, göy və Allaha baş əyən kamil insanın qatlarını toplasaq 21 ədədinin alındığını görərik:

7 + 7 + 7 = 21

21 ədədi “Quran”ın “Peyğəmbərlər” surəsinin sıra nömrəsi olduğundan, bu ədəd müqəddəs kitabda elm, kamillik və Peyğəmbərlik rəmzi sayılır.

Elmi-lədun araşdırmalarımız göstərir ki, insanda elm, sevgi, humanizm və digər insani keyfiyyətlərin (kamilliyin) təməli ana südü ilə qoyulur. Bu təməlqoyma prosesi 21 ay çəkir.

Ona görə də hər şeyi qabaqcadan hesablayan və bilən ALLAH yeni doğulmuş körpənin məhz 21 ay ana südü ilə qidalandırmağı bir çox ayələrdə insanlaratövsiyyə edib. Bildiyimiz kimi, “Quran” insanın “texniki pasport”u olaraq göndərilmişdir – necə ki, hər bir alim ixtira etdiyi cihazın işlənmə qaydasını göstərən teniki pasport yazır.

Təəssüflər olsun ki, məişətdə işlətdiyimiz cihazlarda problem yaranmasın deyə onun texniki pasportunu tez-tez oxuyub əməl etdiyimiz halda, özümüzün, yaxud övladlarımızın həyatında problem yaranmaması üçün, Yaradanın bizə göndərdiyi “texniki pasport”u bir dəfə də olsun oxumuruq (yaxud, əməl etmirik).

Bu gün qadınlar arasında sürətlə yayılan süd vəzlərində şişlərin (kista, mastopatiya və s) yaranması da körpənin 21 ay südlə qidalandırmaq barədə “Quran”dakı tapşırığa əməl etməməyin nəticəsidir! Beləliklə, Allahın tövsiyyəsinə əməl etməyən analar övladlarının fiziki və mənəvi sağlamlıqları ilə yanaşı, öz sağlamlıqlarını da risk altında qoyurlar.

Əgər uşaq 21 ay ana südü ilə qidalanarsa, böyüyəndə kamilliyin ən yüksək mərtəbəsinə – Peyğəmbərlik məqamına yüksələ bilər. Bu səbəbdən də “Quran”ın “Peyğəmbərlər” surəisi 21 ədədi ilə nömrəlnmişdir.

Yuxarıda qeyd etdik ki, “Quran”ın 21-ci surəsi “Peyğəmbərlər” adlandığından, 21 ədədi müqəddəs kitabda Peyğəmbərlik rəmzi sayılır. Elmi-lədun araşdırmalarımız göstərir ki, qadınlardan fərqli olaraq, kişilərin anatomik quruluşunda 21 ədədi görünür. Belə ki, qadın anatomiyasında 20 ədəd çıxıntı (barmaq) olduğu halda, kişilərdə barmaqların və barmaqvari çıxıntıların birlikdə sayı 21-dir. Həyatda təsadüf yoxdur. Bu amil qadınların peyğəmbər seçilməməsinə səbəb olmasa da hər halda insanın anatomik quruluşunun müqəddəs kitabla uzlaşmasını göstərən faktdır.

İnsan anatomiyasında paralel aləmə çıxış nöqtələri var

Bildiyimiz kimi, kompyuter insanın alt kopyası olaraq yaradılıb. İnsanlar alt kopyanın bütün sirlərini öyrənsələr də, özlərindəki (əslindəki) sirləri öyrənməkdə acizdirlər.

İnsanda elmə məlum olmayan sirləri Elmi-lədunla üzə çıxarmaq mümkündür. Məsələn, Elmi-lədun araşdırma nəticəsində sifətdə üç nöqtə üzə çıxardıq ki, onları hər əlin üç barmağı ilə birləşdirdikdə, barmaqların fəzada vəziyyəti “WWW” formasını alır və bəlli parol sözləri (kəlmeyi-şəhadəti) dedikdən sonra insanın bəsirət gözü açılaraq, paralel aləmdəki nuru və bu aləmin gözəlliyini, mələklərin nurunu ziyarət edə bilir. Necə ki, həmin nöqtələri (“WWW”) sıxmaqla, kompüter informasiya məkanına çıxır və dünyanın istənilən nöqtəsi ilə bir anda əlaqə yaradır. Buradan aydın olur ki, insanda (əslində) olmayan bir şey, alt kopya sayılan kompüterə düşə bilməz.

Sübut üçün, sizə daha bir sirri açım: internetdə informasiya ötürmək üçün istifadə edilən “@” işarəsinin və insanın mədə-bağırsağının şəkillərini götürüb, yanaşı qoyun. Görəcəksiniz ki, bunlar biri-birinin bənzəridir. Elmi-lədun araşdırmalarımız zamanı kəşf etdik ki, bunların funksiyaları da üst-üstə düşür. Belə ki, mədənin üzərində olan nöqtələri basmaqla, insan öz enerjisini (mesajını, komandasını) Kainatın istənilən nöqtəsinə ötürə bilər. Bu vaxt insandan ayrılan enerji minlərlə km uzaqlıqda olan insana,eləcə də orada yerləşən cihaz və texnikalara təsir edə bilir. Bu vaxt insandan ayrılan enerji öz gücünə görə Allahın enerjisinə yaxın, bəlkə də elə Ona bərabər olur. Çünki, həmin vaxt insan öz gücünü Allahın gücü, enerjisi ilə birləşdirir. Onu da qeyd edim ki, mədənin üzərindəki nöqtədən cihaz və texnikalara qarşı cəmi bir dəfə – 1999-cu ilin dekabrında istifadə edilib. Onda da göndərilən enerjinin ünvanı Yerin cazibəsindən kənarda olan kosmik ötürücü stansiyalar olub. Həmin vaxt kosmosda olan stansiyaların işi bir dəqiqəlik dayandığından, Yerdəki bütün televiziya transliyasiyaları, rabitə və internet də bir dəqiqəlik kəsildi. Həmin gün bu hadisə dünyanın bütün xəbər agentliklərində yayımlansa da, sirrini heç kəs aça bilmədi. Bir neçə cümlə ilə vurğulandı ki, ötürücü stansiyalar Yerdən edilən təsirlə dayandırıldı. Əslində isə, onu Neftçala rayonunda yaşayan, və mənə bu sirri öyrədən dostum Hacı Xalid etmişdi.

Oxucuda sual yaranacaq ki, bunu təkrar etmək (kosmik ötürücüləri bir də dayandırmaq) mümkündürmü?

Qeyd edək ki, bu hərəkət ancaq Allah-taalanın Özünün birbaşa icazəsi ilə edilə bilər. Allah bunu bir dəfə etməyə icazə verdi ki, həqqi-yəqinlik hasil olsun. Yəni, insan nəyə qadir olduğunu, Allahdan sonra ikinci qüdrətli varlıq olduğunu bilsin.

Yerdən ötürülən enerjinin (verilən komandanın) ünvanı ona görə ötürücü stansiyalar seçildi ki, bütün dünya bilsin: Azərbaycanda elmi-lədun sahibləri var və bu elm nəyə qadirdir. Həmin gün dünyanın bütün KİV-ləri tərəfindən xəbəri yayımlanan bu hadisə, Yer sakinlərinə Yaradan tərəfindən bir mesaj idi ki, silahlarınızın gücünə çox güvənməyin; Allahın elmi istənilən vaxt həmin silahları susdurmağa, enerjini kəsməyə qadirdir!

 

Bu sirləri bilməklə istənilən xəstəliyi sağaltmaq mümkündür

 

Onu da qeyd edək ki, “www” və “@” işarələrinin insan anatomiyasında yerini bilməklə istənilən xəstəliyi müalicə etmək mümkündür və biz artıq neçə illərdir ki, bu sirləri tibb elminə tətbiq edib, gözəl nəticələr alırıq. Belə ki, pasiyentin qarşımızda, yaxud, bizdən min kilometrlərlə uzaqda olmasından aslı olmayaraq, həmin nöqtələrin köməyi ilə komanda verərək, orqanizmdəki ağrını bir anda yox edə bilirik; həmçinin, bütün xəstəlikləri (o cümlədən tibb elminin sağalmaz hesab etdiyi xəstəlikləri) sağaltmaq problem deyildir (pasiyentlərimiz buna şahiddirlər).

 

Paşa Yaqub,

Həkim, Elmi-lədun bilicisi